Σχετικά με τις αλλαγές στο Πρόγραμμα Εξετάσεων Μαθημάτων για την περίοδο Σεπτεμβρίου 2017

Οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο Πρόγραμμα Εξετάσεων περιγράφονται αναλυτικά και στο συνημμένο αρχείο.