Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων για εισαγωγή στα ΠΜΣ του Τμήματος για το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΠΜΣ του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα διεξαχθούν την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου και την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017, σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα

Από τη Γραμματεία του Τμήματος