Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς

Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου απονέμει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις κατευθύνσεις

-Χρηματοοικονομική Μηχανική

-Μηχανική της Διοίκησης

-Διοίκηση και Οικονομία Δημόσιων Οργανισμών και Φορέων

Οι αιτήσεις γίνονται έως 18 Σεπτεμβρίου 2017.

 

για περισσότερες πληροφορίες στο http://odim.aegean.gr/?q=el/node/2