ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Οικονομικών επιστημών έχει προκηρύξει "Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στα Οικονομικά - Master in Economics" για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 με δύο κατευθύνσεις: 1. Εφαρμοσμένα Οικονομικά 2. Ποσοτική Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Επενδύσεις.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο αρχείο.

 

 

Συνημμένα Αρχεία: