Προκήρυξη των Μεταπτυχιακων Προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του  Τμήματος και θα διαρκέσει μέχρι τις 20.7.2017.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος