Προκήρυξη ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής για το χρονικό διάστημα από 1-12-2017 έως 31-8-2019.

Επισυνάπτεται η σχετική προκήρυξη.