ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις για κατάταξη πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ στο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα διεξαχθούν από 8.12.2017 μέχρι 15.2.2017, σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα

  Από τη Γραμματεία του Τμήματος