ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Αναρτήθηκαν οι ενημερωτικές παρουσίασεις (σε pdf) που έγιναν στους φοιτητές του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Μαρτίου-Μαΐου 2017