ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Για ενημέρωσή σας, οι παρουσιάσεις μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών (Νοέμβριος 2017) θα πραγματοποιηθούν όπως αναφέρεται στο συνημμένο αρχείο.

 

Από τη Γραμματεία ΤΑΤΜ

Συνημμένα Αρχεία: