Οδηγίες παρουσίασης μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών για υποψήφιους διπλωματούχους των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

     Παρακαλούνται οι υποψήφιοι διπλωματούχοι των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, ενόψει των παρουσιάσεων των διπλωματικών μεταπτυχιακών εργασιών που έχουν προγραμματιστεί για τις 21 και 22 Ιουνίου 2017, να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία (μέσω e- mail στο info@topo.auth.gr ή τηλεφωνικά στο 2310995401-3) για να τους δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες, καθώς και τα σχετικά έγγραφα.

     Συνημμένα θα βρείτε τη διαδικασία κατάθεσης μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών στη Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ.

                                                                                                                 Θεσσαλονίκη, 24 Μαΐου 2017

                                                                                                                Από τη Γραμματεία του Τμήματος