ΕΠΕΙΓΟΝ- Τροποποίηση Ωρολόγιου προγράμματος χειμερινού εξαμήνου 2017-2018 με ημερομηνία 6-10-2017

Επισυνάπτεται το Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2017-2018 του Τμήματος, όπως τροποποιήθηκε σήμερα στις 6-10-2017.