ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΣΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Αναρτήθηκε ο κατάλογος των προσφερόμενων θέσεων Πρακτικής Άσκησης για την περίοδο Νοεμβρίου 2017 - Ιανουαρίου 2018 (40 θέσεις σε 21 φορείς) και οι ενημερωτικές παρουσιάσεις για την αντίστοιχη περίοδο.