Αναρτήθηκε ο κατάλογος της αντιστοίχισης των φοιτητών με τις εταιρείες στις οποίες θα πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση

Αναρτήθηκε ο κατάλογος της αντιστοίχισης των φοιτητών με τις εταιρείες στις οποίες θα πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση

 

Συνημμένα Αρχεία: