ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Αναρτήθηκε ο κατάλογος της αντιστοίχισης των φοιτητών με τις εταιρείες στις οποίες θα πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση