Ανακοίνωση σχετικά με τις εταιρίες που συμμετέχουν στην Πρακτική Άσκηση

Αναρτήθηκε κατάλογος των εταιρειών που συμμετέχουν στην Πρακτική Άσκηση για την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου 2017. (Συνολικά 35 θέσεις σε 13 φορείς).

Συνημμένα Αρχεία: