Ανακοίνωση σχετικά με τις εγγραφές των Ελλήνων Πολιτών Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ανακοινώνουμε ότι οι επιτυχόντες/-ούσες της ειδικής κατηγορίας «Έλληνες Πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης», οι οποίοι/-ες επί του παρόντος και έως τις 14 Σεπτεμβρίου εγγράφονται με το σύστημα ηλεκτρονικής εγγραφής του ΥΠΠΕΘ, υποχρεούνται -σύμφωνα με προϋπάρχουσα εγκύκλιο- να αποστείλουν με ταχυμεταφορά ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως στη γραμματεία του Τμήματος επιτυχίας τους τη σχετική βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι/-ες στα δημοτολόγια Δήμου των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης ή Εβρου. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής τότε θα πρέπει να αποστείλουν ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου από την οποία να προκύπτει οτι μετεγγράφηκαν σ' αυτόν, από Δήμο των ανωτέρω Νομών.

Η αποστολή ή κατάθεση της βεβαίωσης γίνεται στις ίδιες προθεσμίες των ηλεκτρονικών εγγραφών του ΥΠΠΕΘ, έως και τις 14 Σεπτεμβρίου 2017.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 Θεσσαλονίκη, 11/9/2017