Ανακοινώσεις Γραμματείας

Λειτουργία των Ακαδημαϊκών και Υπηρεσιακών μονάδων του ΑΠΘ κατά το διάστημα των θερινών διακοπών 23/06/2017 - 15:53
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 23/06/2017 - 12:21
ΑΛΛΑΓΗ ΧΩΡΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΕΛΕΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 21/06/2017 - 11:04
Ανακοίνωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πέντε (5) προπτυχιακών φοιτητών, από τα έσοδα κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου για το έτος 2016 20/06/2017 - 09:45
Πρόγραμμα Εξέτασης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 20/06/2017 - 09:26
Αιτήσεις ορκωμοσίας Προπτυχιακού Προγράμματος Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών για την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2017 19/06/2017 - 13:48
Πρόγραμμα Εξέτασης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 16/06/2017 - 12:54
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΘ (2017-2018) 13/06/2017 - 14:01
Προκήρυξη των Μεταπτυχιακων Προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος 11/06/2017 - 13:30
Ανακοίνωση ημερομηνίας ορκωμοσίας αποφοίτων Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 09/06/2017 - 09:45

Σελίδες