Ανακοινώσεις Γραμματείας

Λειτουργία Ακαδημαϊκών και Υπηρεσιακών Μονάδων του Πανεπιστημίου κατά το διάστημα των θερινών διακοπών ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 22/05/2018 - 14:04
Προκήρυξη υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για υποψήφιους διδάκτορες 22/05/2018 - 13:30
Ανακοίνωση σχετικά με τις προϋποθέσεις και την πλατφόρμα υποβολής για το στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 22/05/2018 - 12:24
Πρόσκληση 3ου Θερινού Σχολείου 'Υπολογιστική Μηχανική και Επιστήμη' από το ΕΑΠ 21/05/2018 - 09:37
ΕΤΗΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΕΛΓΙΟΥ 21/05/2018 - 09:29
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (30.5.2018) 15/05/2018 - 09:27
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ "GO STYRIA" ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ GRAZ, ΑΥΣΤΡΙΑ) - 18.5.2018 15/05/2018 - 09:25
Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης Καθηγητή, στη βαθμίδα του Καθηγητή α΄ βαθμίδας 11/05/2018 - 13:10
ΠΜΣ ‘Χημική και Βιομοριακή Μηχανική’ του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ 10/05/2018 - 13:13
Πρόγραμμα Εξετάσεων Προπτυχιακών Μαθημάτων περιόδου Ιουνίου ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 10/05/2018 - 12:54

Σελίδες