ΑΠΘ

Πανεπιστημιούπολη Πολυτεχνική Σχολή Κτίριο Τοπογράφων >> συγκρότημα της Πολυτεχνικής Σχολής Γραμματεία >> Kτίριο Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής >> Α΄ όροφος τηλ. 2310996112, 995991 fax 2310995828, 995978 megka<at>eng.auth.gr


Αίθουσες διδασκαλίας >> πτέρυγες κτιρίου Τοπογράφων >> Γ΄ όροφος

Γραφεία διδασκόντων >> κτίριο Τοπογράφων Όροφοι Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄.


Γραφείο Προέδρου >> Ε΄ όροφος τηλ. 2310996151 fax 2310996408 tsoulis<at>topo.auth.gr


Βιβλιοθήκη >> κτίριο Τοπογράφων >> Ε΄ όροφος Τηλ. 2310996405 pkoilia<at>topo.auth.gr

 

AUTh

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI

FACULTY OF ENGINEERING

University Campus Engineering buildings complex

SCHOOL OF RURAL AND SURVEYING ENGINEERING

geodesy & surveying cadastre, photogrammetry &  cartography   transportation & hydraulic engineering

 

 

Contact

Chair: tsoulis<at>topo.auth.gr fax [+30]2310996408

Secretary: megka<at>eng.auth.gr fax [+30]2310995828

  

 

 

 


Map [ GoogleEarth ]

  ΕΙΣΟΔΟΣ     ENTER

Ακαδ. έτος 2013-2014


Webmaster [ vergos<at>topo.auth.gr ]